-6 °C Stjørdal, NO
02/12/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-uten dato

Vonen-loven har trådt i kraft – kan få fengsel i seks måneder

– Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering

Kommuneoverlege Leif Edvard Vonen. Foto: Frank Skaufel

Klokken 1740 fjerde juledag trådte kommuneoverlegens nye og strenge forskrift i kraft.

Forskriften er et midlertidig smitteverntiltak i Stjørdal kommune fastsatt av kommunen ved kommuneoverlege Leif Vonen.

Les også: Ni nye smittetilfeller – Dreier seg om syv til åtte forskjellige smitteforløp

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av koronaviruset og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

– Forskriften gjelder i Stjørdal kommune og gjelder stenging av virksomheter som samler folk fra ulike husstander. Vedtak om stenging gjelder serveringssteder (spise- og skjenkesteder), barer, konsertlokaler, utleielokaler/grendahus, kinolokaler og andre steder for innendørs arrangementer, heter det i forskriften, som ble sendt ut mandag kveld.

Streng reaksjon

Skulle noen bryte forskriften, kan det få store konsekvenser.

Les også: – Vi har ikke kontroll pr. i dag

– Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. § 6, står det beskrevet i forskriften.

– Nødvendig tiltak

Leif Vonen mener de strenge tiltakene er nødvendige.

Les også: Nå avlyses resten av julefeiringen: – Vi har dessverre sett en fryktet utvikling

– Kommuneoverlegen vurderer at denne forskriften har en medisinskfaglig begrunnelse, og er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten generelt. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering, sier han, i begrunnelsen for innføringen av forskriften.

Les forrige sak:
Kommuneoverlege Leif Vonen føler de har mer kontroll nå enn i november.
– Vi har ikke kontroll pr. i dag

Stenger ned all utelivsvirksomhet

Close