-3 °C Stjørdal, NO
15/11/2019
Volvo XC90 okt 19
Volvo XC60 okt 19
Volvo V90
Volvo V60 okt 19
Volvo S90 okt 19
Volvo XC40 nardo bil okt
Hegra Spbank-Stilling
Fiks steinsprut – Riis bilglass